Vsebina pogovora med mano in klientom je zaupne narave. Od obveznosti popolnega ščitenja podatkov smem odstopiti le v izjemnih primerih (ko je ogroženo življenje klienta ali življenje drugih ljudi ali, ko gre za zlorabo otrok). Tudi takrat moram smiselno omejiti dostop do podatkov in lahko razkrijem zgolj vsebine, ki so neposredno povezane z zadevo. O svojem delu se posvetujem s svojim supervizorjem, ki je tako kot jaz zavezan k molčečnosti.