Transakcijska analiza (TA) je vrsta psihoterapije za osebno rast in spremembo. Obravnava vse oblike psiholoških težav in motenj, od vsakodnevnih življenjskih problemov do resnih psihoz.

Kot teorija osebnosti preko tri-delnega modela ego stanj prikaže psihološko strukturo človeka, ki nam pomaga razumeti kako ljudje funkcioniramo. Posamezniku ponuja možnost, da stare, nefunkcionalne vzorce vedenja, mišljenja in čustvovanja iz otroštva, ki vodijo v nezadovoljstvo in konflikte, nadomesti z odraslimi, učinkovitejšimi vzorci, ki omogočajo razvoj posameznikovih potencialov.