Predavanje za vrtce in šole:

URAVNOTEŽENA VZGOJA

“Jaz pa svojega otroka ne hvalim preveč, da se ne bo razvadil.”
“Od osemletnika lahko zahtevam, da pomije plastično posodo po kosilu?”
“Če je otrok nesrečen, pomeni, da sem slab starš.”
“Otrok si bo s klofuto bolje zapomnil, da je nekaj naredil narobe!”
“Jaz pa svojega otroka ne hvalim preveč, da se ne bo razvadil.”

V predavanju spregovorimo o pomenu uravnoteženosti zahtev, pohval in kazni v vzgoji. Ob današnji poplavi literature na temo vzgoje opredelim različne vzgojne stile, razložim, kako raznovrstna nezavedna prepričanja staršev o vzgoji otrok botrujejo neustreznim vzgojnim stilom, kakšne so posledice na otrocih ter podam konkretne usmeritve. Na začetku predavanja starši izpolnijo delovni list, s pomočjo katerega tekom predavanja odkrivajo lastni vzgojni stil ter nezavedna prepričanja o ustrezni vzgoji, ki vplivajo na njihova ravnanja do otroka.

 

Predavanje za vrtce:

TRMA IN IZBRUHI BESA

 Skoraj vsi smo že naleteli na sceno v trgovini, ki jo povzroči triletnik, ko mu starši ne dovolijo nakupa izbrane igrače ali sladkarije. Zares neprijetna situacija za starša. Zlasti, če je obremenjen s pogledi ostalih strank v trgovini in njihovim mnenjem.

V predavanju spregovorimo o različnih vzrokih za nastanek trme predvsem dvo- in triletnikov. Razložim, kako je ta težavna faza izredno pomembna za zdrav otrokov nadaljnji razvoj. Osrednja tema predavanja je ustrezno odzivanje odraslih na trmo in izbruhe togote, kako otroku postaviti trdne meje, pri njih samozavestno vztrajati in hkrati otroku omogočiti zadostno uveljavljanje lastnih želja, da mu s tem pomagajo razvijati samostojnost in zdravo samozavest.

 

Predavanje za učitelje:

UPORABA ELEMENTOV TRANSAKCIJSKE ANALIZE ZA USPEŠNEJŠE DELO V RAZREDU

V predavanju spoznamo osnovne predpostavke transakcijske analize ter razložimo, kako jih lahko prenesemo v razredno situacijo. Seznanimo se s pogoji za razvoj kvalitetnega in spoštljivega odnosa učenec – učitelj ter načini, kako takšen odnos uspešno vzdrževati. Pod drobnogled vzamemo komunikacijo med učiteljem in učenci: kako se odvija in kako se lahko z nekaj znanja o psiholoških igrah le-tem uspešno izognemo. Naučimo se tudi načinov uspešnega uravnavanja časa v razredu. Več pozornosti namenimo ustreznim strategijam nagrajevanja in kaznovanja, tako da je ob koncu šolskega leta čim več zadovoljstva – tako na učiteljevi kot tudi na strani učencev.