Sem Janja Javoršek, univerzitetna diplomirana psihologinja. Opravila sem štiriletno izobraževanje iz smeri psihoterapije – transakcijske analize in pridobila certificirani naziv transakcijski analitik – svetovalec. Dodatno se izobražujem tudi iz smeri psihoterapije, imenovane terapija sprejemanja in predanosti, ki mi omogoča še kakovostnejše delo z ljudmi, ki se srečujejo z različnimi oblikami tesnobe (anksioznosti) in depresijo.

S psihoterapijo sem se začela spogledovati že v času študija psihologije. Kot večino psihoterapevtov je tudi mene prvotno najbolj gnala želja po spoznavanju in sprejemanju same sebe, zato sem se poleg izobraževanja iz psihoterapije vključila še v osebno terapijo.

Osebna izkušnja terapije je za vsakega terapevta nujen predpogoj za kvalitetno delo s klienti, saj nam poleg terapevtskega znanja omogoča dodaten vpogled in s tem večje razumevanje in več empatije do klientov ter njihovih trenutnih težav, stisk in izzivov v življenju.

Po nekaj letih osebne terapije in izobraževanja iz psihoterapije sem bila pripravljena na delo s klienti, ki ga sedaj opravljam že 14 let. Delam po principu transakcijske analize, zraven pa vključujem tudi elemente kognitivno – vedenjske terapije ter terapije sprejemanja in predanosti. Delo resnično opravljam z vsem srcem, saj je zame nekaj najlepšega videti, kako klient, ki je na prvo srečanje prišel skrušen, obupan, žalosten, razočaran, prestrašen pred svetom in pred seboj, vsako skupno uro raste. Na stolu nasproti mene sem priča previdnim spremembam. Posameznik postaja vse bolj samozavesten pri soočanju s svojimi strahovi, znova pridobiva tisto pravo iskrico v očeh, ki mu je zaradi določene stiske ali težkih življenjskih okoliščin za nekaj časa izginila, ponovno najde voljo za izpolnjevanje svojih, včasih že pozabljenih ali potlačenih želja ter znova zaupa v Življenje! In biti priča tej spremembi je izpolnjujoče tudi zame.

Moje poslanstvo je poleg podpore posameznikom, ki se znajdejo v stiski tudi detabuizacija psihoterapije. Daleč od tega, da bi bila psihoterapija namenjena zgolj ljudem s psihiatrično motnjo! Koristna je lahko prav vsakemu izmed nas, ki si želi bolje spoznati sebe in druge. In šele, ko zares razumemo in sprejmemo sami sebe, lahko kvalitetno in iskreno vstopamo v odnose z drugimi ljudmi.